en  sk    
Kontakt:

telefón: 02 / 50 20 10 21
fax: 02 / 50 20 10 23
adresa:
Sinalgis s.r.o
Miletičova 32
Bratislava 821 08
e-mail:
recepcia@sinalgis.sk
sinalgis@sinalgis.sk

Bankové spojenie:
2627828919/1100
IBAN:
SK13 1100 0000 002627828919

 
         

Spektrum neurologických problémov:

1. sledovanie predčasne narodených detí, poruchy psychomotorického vývoja,DMO

2. vrodené vývojové chyby CNS

3. záchvatové ochorenia epileptickej i neepileptickej genézy

4. neuromuskulárne ochorenia, myopatie, neuropatie

5. bolesti hlavy, chrbtice, svalov

6. poúrazové stavy, stavy po infekciách CNS

7. demyelinizačné ochorenia CNS

8. neuroonkologické diagnózy

 

Diagnostické spektrum:

1. EEG- natívne, spánkové, provokácie, dlhodobejšie snímanie EEG

2. EMG- vodivostné štúdie, natívne EMG,

3. Ultrazvukové vyšetrenie mozgu dojčaťa cez veľkú fontanelu

4. odbery základných hematologických, biochemických parametrov, hladiny antiepileptík

5. Zobrazovacie vyšetrenia- RTG, CT, MRI- v spolupráci s renomovanými pracoviskami

 

Terapeutické spektrum:

1. Vertebrologické postupy- infúzie, obstreky...

2. Komplexná rehabilitácia- v spolupráci so špičkovým rehabilitačným pracoviskom